pl pen

childminder

childminder
Zajęcia sportowe  
Ruch, zabawa i sport w Przedszkolu Kubuś Puchaty będą ukierunkowane na następujące cele:

1. Wychodzić naprzeciw elementarnej potrzebie poruszania się i rozładowania energii
2. Zapewnić dzieciom radość podczas gier i zabaw,
3. Umożliwiać rozwój fizyczno-motoryczny,
4. Rozwijać pozytywny stosunek do siebie samego, swego ciała i umiejętności.


Zajęcia wg metody Weroniki Sherborne
 
Metoda wykorzystywana na zajęciach bazuje na wielozmyslowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu, kontaktu fizycznego, piosenki, muzyki i wierszyków.
 
Zajęcia pomagają dziecku w:
- poznaniu swojego ciała,
- zorientowaniu w przestrzeni
- nabraniu pewności siebie i wiary we własne możliwości,
- nauczeniu aktywnego i twórczego życia,
- zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa,
- nabyciu umiejętności współpracy i współdziałania z jedna osoba jak i z cala grupa,
  
Dance Class 
 
W ramach klubu tanecznego "Dance Class" prowadzone są zabawy ruchowo - muzyczne, nauka podstaw tańca towarzyskiego,nowoczesnego.
Zajęcia taneczne są przyjemna forma spędzania czasu, gimnastyką oraz lekcją gracji od najmłodszych lat.
 Taniec to także rozwój fizyczny dzieci połączony z pogłębianiem koordynacji ruchowej, a także wspaniały sposób na wyrażanie siebie.
Dodatkowo taniec:
- pozwala pozbyć się nadmiaru energii,
- pomaga polepszyć koordynacje ruchową oraz walczyć z wadami postawy,
- daje możliwość rozsądnego spędzania czasu wolnego i uczy, że posiadanie hobby jest ważnym elementem życia codziennego.
 
Co osiągamy na zajęciach :
- poznajemy nasze ciało i jego nieodkryte dotąd możliwości ruchu ;
- uczymy się określeń przestrzeni oraz nazw poszczególnych części ciała w powiązaniu z ruchem;
- kształtujemy poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową;
- śpiewamy tańcząc, tańczymy śpiewając;
- uczymy się współpracy w grupie,
- uczymy się prostych układów choreograficznych
- tworzymy mila, przyjazna, bezpieczna atmosferę.
 
Gry i zabawy
 
Zabawa jest dla dziecka podstawową formą aktywności ruchowej. Gry i zabawy wpływają pozytywnie na sprawność dziecka. W czasie wykonywania ćwiczeń ruchowych, udziału w grach i zabawach ruchowych rozwijają się wszystkie cechy motoryki, takie jak: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe potrzebne w codziennym życiu. Kształtują umiejętność określenia odległości, ciężaru, wytrzymałości, dostarczają dzieciom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości a także logicznego myślenia.
Dzieci biorą udział w wielu rożnych, odmiennych grach i zabawach miedzy innymi: 
- zabawy ze śpiewem,
- zabawy orientacyjno - porządkowe, 
- zabawy na czworakach,
- zabawy i gry bieżne, 
- gry i zabawy rzutne, 
- zabawy i gry skoczne.
 
 Zabawy ruchowe wywierają dobroczynny wpływ na takie cechy charakteru jak: samodzielność, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie. 
 Prawidłowe wychowanie fizyczne dzieci już od najmłodszych lat jest niezbędne dla ich harmonijnego, psychicznego i fizycznego rozwoju.